Dostopnost

V Dijaškem domu Poljane se zavezujemo, da bomo v največji možni meri omogočali dostopnost naših spletnih strani v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij vsem uporabnikom.

Za zagotavljanje zahtev glede dostopnosti so bile sistemsko zagotovljene nekatere prilagoditve, kot so:

  • odzivno oblikovanje (prilagajanje postavitve vsebine ločljivosti zaslona),
  • prikaz vsebin za uporabnike podpornih tehnologij (na primer: bralnike zaslona, brajevo vrstico),
  • navigacija s tipkovnico (prilagoditev za uporabnike, ki ne morejo uporabljati miške),
  • ustrezni barvni kontrasti (med besedilom in ozadjem),
  • predvidljivo delovanje spletišča,
  • omogočeno je opremljanje slik z nadomestnim besedilom.

 

Naša spletna stran je delno skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zaradi nekaterih spodaj navedenih izjem.

Dostopnost spletnih strani nenehno spremljamo in po potrebi izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Kljub temu nekatere objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij. Primeri takih vsebin so:

  • skenirani dokumenti v PDF obliki zapisa,
  • programsko generirani dokumenti,
  • različne kompleksne tabele s podatki.

 

Povratne in kontaktne informacije

Zaradi zelo pogostih posodobitev vsebin lahko obiskovalci pri brskanju po naših spletnih straneh občasno naletijo na težave z dostopnostjo. Obvestilo o morebitnih primerih neskladnosti objav z določili Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij in zahteve po posredovanju informacij v dostopni obliki lahko pošljete na enega od kontaktnih naslovov osebe, ki je pri nas zadolžena za spletno stran.

Irena Šuc
Dijaški dom Poljane, Potočnikova ulica 3, 1000 Ljubljana
Email: irena.suc-hribar@guest.arnes.si
Telefon: 01 300 31 40

Odgovor boste prejeli v roku osmih dni od prejema obvestila oziroma prošnje. Če v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora, vam bomo sporočili, kdaj bo odgovor podan in razloge za zakasnitev odgovora.

 

V primeru, da ugotovite odstopanja od določil Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, pa lahko podate tudi prijavo inšpektorjem za informacijsko družbo.

Inšpektorat za javni sektor
Tržaška cesta 21,1000 Ljubljana
Email: gp.ijs@gov.si
Telefon: 01 478 83 84

 

Ta izjava o dostopnosti je bila zadnjič spremenjena 16.6.2022 ob 22:40

Ta stran je prilagojena za mobilne naprave.