V COPATIH DO ZNANJA


Učna pomoč

 

Učna pomoč pri angleščini

Učna pomoč pri angleščini je posvečena dijakom našega doma, ki želijo izboljšati oceno pri predmetu angleški jezik v šoli ali izpopolniti svoje znanje angleščine. Razlaga in utrjevanje snovi poteka po predhodnem dogovoru z dijaki ter v skladu z njihovimi interesi. Zanje na željo pripravimo tudi slovnične vaje in drugo gradivo. Učna pomoč iz angleščine nudita vzgojiteljici Ajda Orlov in Irena Šuc Hribar in poteka individualno po dogovoru.

 

Tečaj angleščine za dijake 1. letnika

Tečaj angleškega jezika je namenjen dijakom, ki obiskujejo 1. letnik srednje šole in želijo izpopolniti svoje znanje angleščine ali izboljšati oceno pri predmetu angleški jezik v šoli. Tečaj poteka po programu, predpisanem za pouk angleščine v 1. letniku srednjih šol. Poudarek je na slovničnih vsebinah ter utrjevanju snovi. Tečaj vodi vzgojiteljica Ajda Orlov.

 

Učna pomoč pri francoščini

Učna pomoč pri francoskem jeziku je na voljo dijakom, ki se v šoli učijo francosko ter si želijo izboljšati oceno ali izpopolniti svoje znanje. Razlaga snovi poteka individualno, v skladu z željami in interesi dijaka.

 

Učna pomoč pri španščini

Pomoč iz španščine nudimo dijakom, ki želijo izboljšati znanje tega jezika. Pomoč poteka individualno po dogovoru.

Učna pomoč pri matematiki in fiziki

Visoko strokovno učno pomoč iz matematike in fizike izvaja srednješolski profesor. Pomoč se izvaja v manjši skupini enkrat tedensko. Dijaki za pomoč prispevajo simbolno denarno vsoto. Inštrukcije potekajo ob četrtkih od 15:30 do 17:00 v učilnici 1. Vodi jo prof. Boltin.

 
Začetni tečaj  slovenskega jezika za tujce 

Za dijake tujce izvajamo začetni tečaj slovenskega jezika. Cilj tečaja je, da bi dijaki tujci čim hitreje osvojili osnove slovenske slovnice in  vsakdanje besedišče za čim boljše razumevanje ter napredovanje pri govornem in pisnem izražanju. Poleg vsebin iz učbenika "Gremo naprej" bomo več časa namenili tudi spoznavanju slovenske kulture (ogledi filmov, obisk knjižnic,..). Tečaj vodi vzgojiteljica Nataša Fifolt ob sredah ob 17h v učilnici 2. Če se tečaja ne morete udeležiti ali pa potrebujete bolj individualni pristop je po predhodnem dogovoru možen termin ob četrtkih ob 17. uri.

 

 

 

Ta stran je prilagojena za mobilne naprave.