V COPATIH DO ZNANJA


Učna pomoč

 

 

Učna pomoč iz angleščine poteka individualno po dogovoru.

Tečaj angleščine za dijake 1. letnika je namenjena dijakom, ki želijo izboljšati oceno pri predmetu angleški jezik  ali preprosto izpopolniti svoje znanje angleščine. Na tečaju največ pozornosti posvečamo usvajanju in utrjevanju znanj iz angleške slovnice.

 

Profesorica francoščine nudi učno pomoč vsem, ki jim ta romanski jezik dela težave.

 

Visoko strokovno učno pomoč iz matematike in fizike izvaja srednješolski profesor.


Začetni tečaj slovenskega jezika za tujce  - Za dijake tujce izvajamo začetni tečaj slovenskega jezika. Cilj tečaja je, da bi dijaki tujci čim hitreje osvojili osnove slovenske slovnice in  vsakdanje besedišče za čim boljše razumevanje ter napredovanje pri govornem in pisnem izražanju. Poleg vsebin iz učbenika Gremo naprej bomo več časa namenili tudi spoznavanju slovenske kulture (ogledi filmov, obisk knjižnic,..).

Ta stran je prilagojena za mobilne naprave.