V COPATIH DO ZNANJA


Učna pomoč

 

Učna pomoč pri angleščini

Učna pomoč pri angleščini je posvečena dijakom našega doma, ki želijo izboljšati oceno pri predmetu angleški jezik v šoli ali izpopolniti svoje znanje angleščine. Razlaga in utrjevanje snovi poteka po predhodnem dogovoru z dijaki ter v skladu z njihovimi interesi. Zanje na željo pripravimo tudi slovnične vaje in drugo gradivo. Učna pomoč iz angleščine nudita vzgojiteljici Ajda Orlov in Irena Šuc Hribar in poteka individualno po dogovoru.

 

Tečaj angleščine za dijake 1. letnika

Tečaj angleškega jezika je namenjen dijakom, ki obiskujejo 1. letnik srednje šole in želijo izpopolniti svoje znanje angleščine ali izboljšati oceno pri predmetu angleški jezik v šoli. Tečaj poteka po programu, predpisanem za pouk angleščine v 1. letniku srednjih šol. Poudarek je na slovničnih vsebinah ter utrjevanju snovi. Tečaj vodi vzgojiteljica Ajda Orlov.

 

Učna pomoč pri francoščini

Učna pomoč pri francoskem jeziku je na voljo dijakom, ki se v šoli učijo francosko ter si želijo izboljšati oceno ali izpopolniti svoje znanje. Razlaga snovi poteka individualno, v skladu z željami in interesi dijaka.

 

Učna pomoč pri matematiki

Pomoč pri matematiki organizira naša Dijaška skupnost. Enkrat tedensko nudijo učno  pomoč dijaki, ki jim je matematika v veselje. Inštrukcije potekajo enkrat tedensko skupinsko ali individualno.

 

 

 

 

Ta stran je prilagojena za mobilne naprave.