V COPATIH DO ZNANJA


Učna pomoč

 

Učna pomoč pri angleščini

Učna pomoč pri angleščini je posvečena dijakom našega doma, ki želijo izboljšati oceno pri predmetu angleški jezik v šoli ali izpopolniti svoje znanje angleščine. Razlaga in utrjevanje snovi poteka po predhodnem dogovoru z dijaki ter v skladu z njihovimi interesi. Zanje na željo pripravimo tudi slovnične vaje in drugo gradivo.

Učna pomoč iz angleščine poteka individualno po dogovoru. 

 

Tečaj angleščine za dijake 1. letnika

Tečaj angleškega jezika je namenjen dijakom, ki obiskujejo 1. letnik srednje šole in želijo izpopolniti svoje znanje angleščine ali izboljšati oceno pri predmetu angleški jezik v šoli. Tečaj poteka po programu, predpisanem za pouk angleščine v 1. letniku srednjih šol. Poudarek je na slovničnih vsebinah ter utrjevanju snovi.

 

Učna pomoč pri francoščini

Učna pomoč pri francoskem jeziku je na voljo dijakom, ki se v šoli učijo francosko ter si želijo izboljšati oceno ali izpopolniti svoje znanje. Razlaga snovi poteka individualno, v skladu z željami in interesi dijaka.

 

Visoko strokovno učno pomoč iz matematike in fizike izvaja srednješolski profesor. Pomoč se izvaja v manjši skupini enkrat tedensko. Dijaki za pomoč prispevajo simbolno denarno vsoto.

 
Začetni tečaj slovenskega jezika za tujce  - Za dijake tujce izvajamo začetni tečaj slovenskega jezika. Cilj tečaja je, da bi dijaki tujci čim hitreje osvojili osnove slovenske slovnice in  vsakdanje besedišče za čim boljše razumevanje ter napredovanje pri govornem in pisnem izražanju. Poleg vsebin iz učbenika "Gremo naprej" bomo več časa namenili tudi spoznavanju slovenske kulture (ogledi filmov, obisk knjižnic,..).

 

 

Ta stran je prilagojena za mobilne naprave.