Pismo staršem februar 2019


 

 

Spoštovani starši!

Skupaj z našimi dijaki smo zaključili I. ocenjevalno obdobje. To je priložnost za analizo učnega uspeha in bivanja v dijaškem domu z namenom, da je za izboljšanje počutja in učnega uspeha do konca šolskega leta še veliko časa in možnosti. Učni uspeh dijakov ob zaključku I. ocenjevalnega obdobja v šolskem letu 2018/19 je 76 %. Z doseženim učnim uspehom naših dijakov smo zadovoljni.

 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je s Sklepom št. 6036-232/2018/1 z dne, 13.12.2018 določilo, da je višina oskrbnine za leto 2019 enaka lanski. Izhodiščna cena oskrbnine znaša 220,00 € mesečno.

 

V petek, 15. in soboto, 16. februarja bo naš dijaški dom odprl svoja vrata učenkam, učencem in staršem, ki se odločajo o izbiri srednje šole in dijaškega doma za nadaljnje šolanje. V šolskem letu 2019/20 smo razpisali 80 prostih mest, 40 za dijakinje in 40 za dijake. Razpis za vpis v šolsko leto 2019/20 je objavljen na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Za dobro delovanje našega dijaškega doma je zelo pomembno, da bi tudi naslednje šolsko leto imeli zadostno število novih dijakinj in dijakov. Ob tej priložnosti prosimo vas starše, da poveste zainteresiranim staršem, znancem in prijateljem za obstoj našega dijaškega doma. Strokovni delavci doma se zavedamo, da so naše zadovoljne dijakinje in dijaki ter njihovi starši naša najboljša promocija.

 

Ta mesec vam pošiljamo še položnico za drugi obrok domskega sklada v višini 12,00 €. Plačilo domskega sklada je prostovoljni prispevek staršev. Osnovni namen domskega sklada je zbiranje sredstev za sofinanciranje nadstandardne ponudbe za dijake povezane z delom interesnih dejavnosti, projektnim delom, organiziranjem predavanj in delavnic za dijake, izvedbo domskih prireditev ter nakupom opreme za dvig standarda bivanja dijakov. Gre za dejavnosti, za katere država ne namenja sredstev, strokovni delavci pa menimo, da so nujne za kvalitetno bivanje dijakov v našem domu. Pri načrtovanju in organizaciji dodatnih dejavnosti in prireditev smo prisluhnili željam in predlogom dijakov.

 

Veseli smo, da bomo z vašo pomočjo v tem šolskem letu:
- kupili material za likovne delavnice in druge interesne dejavnosti, ki bodo potekale celo šolsko leto;
- pripravili več domskih dejavnosti, prireditev in delavnic za dijake;
- kupili nagrade za dijake ob različnih priložnostih.

 


Vsem, ki nas podpirate pri naših prizadevanjih in ste, oziroma še boste prispevali v domski sklad, se iskreno zahvaljujemo.

 


                                                                                                               v.d. ravnateljica                          
                                                                                                            Nataša Fifolt, prof.Komentarji

Vam je zgornja objava všeč? Bi nam radi še kaj povedali? Morda pohvalili? Oddajte svoj komentar!

Ta stran je prilagojena za mobilne naprave.