VODNIK ZA DIJAKE IN STARŠE

Za šolsko leto 2019/2020

  

OSNOVNE INFORMACIJE O DIJAŠKEM DOMU POLJANE


Dijaški dom Poljane
Potočnikova ulica 3
1000 Ljubljana

www.dijaskidom-poljane.si
e-mail: dd-poljane@guest.arnes.si
ID številka: SI73565962, TRR: SI 56 01100-6030630683, SWIFT: BSLJSI2X

 

Telefonske številke:


tajništvo: 00 386 (0)1 300 31 32, fax: 00 386 (0)1 232 74 73


ravnateljica: 01 300 31 33


recepcija: 01 300 31 37 (dosegljivost 24 ur na dan)


zbornica: 01 300 31 35


vzgojiteljska pisarna v pritličju: 01 300 31 34


1. vzgojiteljska soba: 01 300 31 40


2. vzgojiteljska soba: 01 300 31 41


3. vzgojiteljska soba: 01 300 31 42


4. vzgojiteljska soba: 01 300 31 43

 

 

VIZIJA DIJAŠKEGA DOMA POLJANE


"V Dijaškem domu Poljane vzgajamo za sedanjost in prihodnost. Spoštujemo različnost in edinstvenost, razvijamo odgovornost in samostojnost. Skrbimo za kakovostne odnose in dobro počutje. Gradimo skupnost zadovoljnih, ustvarjalnih in aktivnih mladih ljudi."

 

 

DIJAŠKI DOM POLJANE IN SREDNJE ŠOLE


Dijaški dom Poljane sprejme do 240 dijakov. Stoji v mirnem delu mesta na Poljanah, na Potočnikovi ulici 3, kratki enosmerni ulici, ki povezuje Poljanski nasip s Poljansko cesto. V bližini doma je Ljubljanski grad, hrib Golovec in športni park Kodeljevo.
Nekoč so v domu bivale zgolj bodoče medicinske sestre. Neposredna bližina Srednje zdravstvene šole je pripomogla k ohranjanju tradicije, vendar je že vrsto let v domu nastanjenih tudi mnogo dijakov, ki obiskujejo druge srednje šole:
•    Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo, 
•    Gimnazija Poljane, 
•    Gimnazija Moste, 
•    Gimnazija Ledina, 
•    Srednja ekonomska šola in ekonomska gimnazija Ljubljana, 
•    Srednja šola za gostinstvo in turizem, 
•    Biotehniški izobraževalni center, 
•    Konservatorij za glasbo in balet, 
•    Srednja upravno-administrativna šola, 
•    Srednja šola za oblikovanja in fotografijo, 
•    Srednja medijska in grafična šola…


Dijaki iz nekoliko bolj oddaljenih šol se lahko v šolo odpravite peš, s kolesom (ki ga lahko shranite v kletnem hodniku dijaškega doma) ali z mestnim avtobusom številka 5, 11 ali 13.


Dijaški dom Poljane deluje pod okriljem Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, ki sofinancira dejavnost doma, hkrati pa tudi nadzira izvajanje dogovorjenega vzgojnega programa in delovanje doma. Pomembni organi doma so: svet doma, ravnatelj, vzgojiteljski zbor, domska skupnost in svet staršev. Svet doma, ki je sestavljen iz predstavnikov ustanovitelja (3), predstavnikov delavcev (5), predstavnikov staršev (3) in predstavnikov dijakov (2), sprejema pomembne odločitve kot so letni delovni načrt, poslovne usmeritve za nadstandardne storitve, potrdi s strani MIZŠ oblikovano višino oskrbnine..., itd. Svet doma se običajno sestane septembra, februarja in po potrebi maja. 

 


PREHRANA


V jedilnici začnete dan s pestrim zajtrkom. Lahko izbirate med različnimi vrstami kruha, kosmičev, namazov in toplih napitkov. Za kosilo imate na voljo običajni mesni ali enakovreden vegetarijanski obrok. Solato si postrežete iz solatnega bara. Sok, čaj in voda so na voljo pri vseh obrokih. Večerja je topla ali lahka. Lahka večerja je večinoma sestavljena iz različnih vrst jogurta, sadja in polnozrnatega kruha. Jedilnica je tudi prostor, kjer organiziramo kulturne in zabavne prireditve.

 


BIVALNI PROSTORI


Dom ima bivanju dijakov namenjena štiri nadstropja. V vsakem nadstropju je pet zaključenih enot s štirimi sobami, sanitarnim blokom, balkonom in prostorom za shranjevanje garderobe. Po dve enoti imata isto vzgojiteljico ali vzgojitelja in sestavljata posamezno vzgojno skupino. Vzgojna skupina vključuje od 28 do 30 dijakov. Učenju in delu za šolo so namenjene štiri manjše učilnice in ena večja. Dijaki se lahko učite tudi v sobah. Najbolje je izbrati stalno učno mesto. Ob večerih lahko gledate televizijo v mladinski sobi ali preživite čas v »dnevni sobi« v pritličju, kjer spoznavate in se družite z novimi prijatelji, se igrate družabne igre, berete ali se samo sproščate. Če potrebujete strokovno literaturo za seminarsko nalogo, jo lahko najdete v knjižnici v 3. nadstropju, kjer so tudi računalniki. Če imate svoj prenosni računalnik, ga v dogovoru s starši in vzgojiteljem lahko uporabljate kjerkoli v domu, saj je povsod na voljo brezžični optični wi-fi dostop do interneta.

 

 

HIGIENA IN UREJENOST DOMA


V domu poleg bivanja in obrokov poskrbimo tudi za čiščenje skupnih prostorov in pranje posteljnega perila. Odgovornost za čisto in urejeno sobo prevzemate dijaki sami. Prav tako pričakujemo, da boste pospravili za seboj kopalnico. O tem se boste dogovorili s svojim vzgojiteljem.

 

ZDRAVNIŠKA POMOČ


Ko nujno potrebujete zdravnika, se lahko napotite v Zdravstveni dom na Metelkovi ulici 9, v Ljubljani (tel. 01 472 37 00). S seboj vedno imejte zdravstveno izkaznico. 

 


PEDAGOŠKI DELAVCI V ŠOLSKEM LETU 2019/2020


Ravnateljica:


Branka Langerholc, mag. manag. izobr., svetovalka

 


Vzgojiteljski zbor:


Nataša Fifolt, univ. dipl. pedagoginja in prof. sociologije, svetnica


Rozalija Jezernik, prof. pedagogike, svetnica

 

Maja Oblak, prof. likovne umetnosti, svetovalka


Ajda Orlov, univ. prof. angleškega in francoskega jezika, svetovalka

 

Anja Širca, univ. prof. šp. vzg., mentorica


Irena Šuc Hribar, univ. prof. defektologije, MVO, dom. ped., svetnica

 

Nataša Tavželj, univ. dipl. socialna  delavka, svetnica

 

 

URNIK IN DELO PEDAGOŠKIH DELAVCEV


Vzgojitelji delajo v času, ko je največ dijakov njihove vzgojne skupine v domu. V dopoldanskem času so razporejeni med 6.00 in 13.00 uro, v popoldanskem času pa med 12.00 in 23.00 uro.


Ker imate zelo različne urnike, vzgojitelji ne morejo vsak dan videti vseh dijakov svoje vzgojne skupine. Ko vašega vzgojitelja ni v službi, se obrnete praviloma na vzgojitelja, ki je v tistem času v vašem nadstropju. V jutranjem, opoldanskem in večernem času imajo vzgojitelji pogosto medskupinsko vzgojno delo, kar pomeni, da en vzgojitelj skrbi za več skupin, zato ga najdete tudi v kakem drugem nadstropju ali v zbornici.

 

 

SODELOVANJE STARŠEV IN VZGOJITELJEV


Starši novincev spoznate vzgojitelja, ko pripeljete sina oz. hčerko v dom in se udeležite roditeljskega sestanka. Ostali starši vzgojitelje svojih otrok večinoma že poznate in ste na srečanje staršev vabljeni vsaj dvakrat med šolskim letom.
Starši se lahko z vzgojitelji pogovorite tudi po telefonu v njihovem delovnem času oz. med govorilnimi urami (pokličete lahko na telefonsko številko zbornice, vzgojiteljske sobe ali recepcije) ter se z njimi dogovorite tudi za osebni obisk.

 


SODELOVANJE STARŠEV IN DIJAKOV Z RAVNATELJICO

 

O zadovoljstvu, nejasnostih ali morebitnih težavah se lahko starši in dijaki pogovorite tudi z ravnateljico, osebno ali po telefonu. Čeprav svetujemo stopenjsko reševanje problemov (vzgojitelj, svetovalec, ravnateljica), bo vaš obisk ali klic sprejel kot zaupanje, ne glede na vsebino.
Vsak mesec ste starši pisno obveščeni o vseh pomembnih informacijah in dogovorih v domu. Dobrodošli tudi na naši spletni strani: www.dijaskidom-poljane.si

 


SKRB ZA VARNOST DIJAKOV


V skladu z zakonom varujemo osebne podatke dijakov in njihovih staršev.
V domu imamo zaposlena dva vratarja, ki skrbita za varnost dijakov podnevi in varnostnika, ki za varnost skrbi v nočnem času. Za lastno varnost lahko poskrbite največ dijaki sami z odgovornim vedenjem do sebe, sostanovalcev, zaposlenih in domskega inventarja.

 


VPLIV STARŠEV NA ŽIVLJENJE V DOMU


Na prvem srečanju staršev vzgojne skupine se lahko starši odločite za prevzem vloge zastopnika vzgojne skupine, člana sveta staršev. Svet staršev daje pobude, predloge in mnenja ter pomembno vpliva na izboljšanje bivanja in vzgojnega dela v domu. Sestane se najmanj dvakrat letno, septembra in februarja.
Starši lahko sodelujete tudi v upravnem odboru domskega sklada, ki je namenjen zbiranju sredstev za sofinanciranje nadstandardne domske ponudbe za dijake.

 


OSTALI ZAPOSLENI (nepedagoški delavci) V DIJAŠKEM DOMU 


Poleg vzgojiteljev in ravnatelja skrbi za udobje dijakov še precej drugih delavcev. Najpogosteje se dijaki srečate s kuharji, hišniki, čistilkami ter z vratarji in varnostniki. Perico imate priložnost spoznati ob menjavi posteljnega perila.
V pritličju doma je poleg zbornice tudi pisarna svetovalnega delavca, ravnateljice, tajnice, računovodkinje ter referentke v računovodstvu in vodje kuhinje.

 


VREDNOTE, KI JIH SPOŠTUJEMO V DIJAŠKEM DOMU


V medsebojnem sodelovanju posvečamo posebno pozornost vrednotam, ki pomembno prispevajo h kakovosti življenja in dela v domu:
•    iskreni medsebojni odnosi,
•    dobro počutje vseh,
•    samospoštovanje in spoštovanje drugih,
•    medsebojna socialna in čustvena opora,
•    pozitivno razmišljanje,
•    zdrav način življenja,
•    sprejemanje različnosti,
•    aktivnosti za dvig kakovosti življenja in dela v domu.

 


KOMUNIKACIJA MED DIJAKI IN VZGOJITELJI


Dijaki poiščete svojega vzgojitelja vsaj enkrat dnevno, da mu sporočite, kako ste, se z njim pogovorite o ocenah v šoli, problemih, morebitnih težavah s sostanovalci ali drugimi dijaki ter o vsem, kar se nanaša na življenje in delo v domu. Lahko se obrnete nanj tudi takrat, ko ste v stiski ali potrebujete nasvet oz. pomoč odrasle osebe.
Najmanj enkrat mesečno se z vzgojiteljem sestanete tudi na skupnem srečanju dijakov vzgojne skupine.

 


PO ČEM SE NAŠ DOM RAZLIKUJE OD DRUGIH?


V našem domu dijakov ne kaznujemo, tudi če po nesreči ali namenoma naredite kakšno neumnost, povzročite škodo ali se zaradi napačne odločitve znajdete v neprijetni situaciji. Vsi ljudje delamo napake in večino napak običajno lahko popravimo. Seveda se ob tem zavedamo, da smo zanje odgovorni. Pri nas imate dijaki možnost, da napako popravite, pridobite nazaj samo-spoštovanje in dobro počutje ter se iz svojih izkušenj nekaj naučite.
Vzgojitelji vam želimo pomagati na poti osebnostne rasti, učenja odgovornega vedenja ter z vami ustvariti iskrene in pristne medsebojne odnose. V šolskem letu 2000/2001 smo vpeljali novost, ki se imenuje “status odgovornega dijaka”, ki prinese dijakom 4. letnika izhod do 24.00 ure zjutraj. Status lahko pridobite, če spoštujete pravila bivanja, imate pozitiven učni uspeh in aktivno sodelujete v dejavnostih doma. O možnosti za pridobitev statusa odgovornega dijaka se pogovorite z vzgojiteljem, s predlogom pa se morajo strinjati tudi starši. 
 

 

PRIREDITVE, DELAVNICE IN INTERESNE DEJAVNOSTI


V šolskem letu organiziramo več prireditev: sprejem dijakov novincev v domsko skupnost, družabno prireditev “Skupina se predstavi”, božično-novoletno zabavno glasbeno prireditev in maturantski večer. Na prireditvah imate dijaki možnost sodelovati kot organizatorji, nastopajoči ali kot gledalci. Predlagate lahko tudi “svojo” prireditev, koncert, delavnico ali interesno dejavnost.

 


ŠPORTNE AKTIVNOSTI


V rekreativnem prostoru doma imate dijaki možnost trenirati sami na fitnes in trx napravah ter na vreči za boks, igrati namizni tenis ali se udeležiti aerobike. Lahko sodelujete tudi na meddomskem krosu. V telovadnici Srednje zdravstvene šole Ljubljana (SZŠ) poteka za naše dijake enkrat tedensko organizirana vadba odbojke in takrat so na voljo tudi fitnes naprave. Na igrišču SZŠ imate možnost igrati nogomet ali košarko.

 


INTERESNE DEJAVNOSTI


Poleg športnih dejavnosti organiziramo tudi druge interesne dejavnosti: likovna delavnica in dekoracije doma, gibanje za zdravje, nemščina, spletno komuniciranje, tečaj CPP in PP, pomoč pri angleškem jeziku, predavanja in delavnice na različne teme, filmski večeri, obiski kulturnih prireditev…
Urnik interesnih dejavnosti je septembra objavljen na oglasni deski avle v pritličju. 
S sodelovanjem na prireditvah, interesnih dejavnostih, delavnicah in v domski skupnosti imate možnost pridobiti ure za izbirne vsebine v šoli. 

 


PRAVILA BIVANJA V DIJAŠKEM DOMU POLJANE


(dijaki bodo s pravili bivanja in hišnim redom podrobno seznanjeni)


-Sprejem in izstop


Dijaki se vpisujejo v dom za čas šolanja na podlagi javnega razpisa, ki ga objavi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. 


Za vpis v Dijaški dom Poljane morajo v predpisanem roku izpolniti in oddati prijavnico za sprejem v dijaški dom (obr. PSDD-MIZKS-1/07), imeti status dijaka, sprejeti pravila bivanja in se z njimi strinjati ter redno plačevati oskrbnino.


Merila za sprejem v dom so: oddaljenost stalnega bivališča od kraja šolanja, oddaljenost dijaškega doma od šole ter spoštovanje pravil bivanja v preteklih letih.


Postopek vpisa in izbirni postopek vodi ravnateljica in pedagoški delavci dijaškega doma.


Iz doma lahko izstopijo med šolskim letom na osnovi pisne izjave staršev in podpisane izpisnice, ki jo predložijo en mesec pred izstopom.


Če izstopijo iz doma brez pravočasnega zahtevka, plačajo starši stroške režije za tekoči mesec izstopa.

 

-Temeljna pravila


Temeljna pravila veljajo za vse dijake in delavce doma in zagotavljajo varnost vsakega posameznika in spoštovanje temeljnih človekovih pravic.

-Dijaki redno obiskujejo šolo, izpolnjujejo šolske obveznosti in sodelujejo v vzgojno
izobraževalnem delu doma.
-Vsi odgovorno izbiramo ravnanje, ki varuje naše zdravje in ne ogroža zdravja drugih.
-Vsi smo dolžni čuvati domsko premoženje in preprečevati škodo.
-Vsi skrbimo za urejenost doma in čistočo okolice.
-Za seboj pospravimo in počistimo.
-V medsebojnih odnosih spoštujemo temeljne človekove pravice, priznavamo različnost in
smo strpni do drugačnih.
-Do sostanovalcev, delavcev doma in obiskovalcev se vedemo kulturno in prijazno.
-Dijaki so razporejeni v vzgojno skupino, ki jo vodi vzgojitelj.
-Vsi vzgojitelji imajo enake pristojnosti pri vodenju vseh dijakov.
-Dijaki se ob prihodih v dom ter pred posameznimi obroki registrirajo z elektronskim čipom.
-Kajenje v domu in pred vhodom v dom ni dovoljeno.
 


-Hišni red


(Izvleček iz domskih pravil Dijaškega doma Poljane)


Dijaški dom odpiramo v nedeljo ob 17. uri in zapiramo v petek ob 18. uri zvečer.
Varovan je 24 ur dnevno.


Čez dan za red in mir v domu skrbijo vzgojitelji, prihode stanovalcev in obiskovalcev ter dogajanje pred domom in v avli nadzoruje dežurni dijak, dežurni vzgojitelj, receptor ali vratar. 
V nočnem času skrbi za varnost dijakov in študentov ter za red in mir v dijaškem domu nočni varnostnik ali vratar.


Dijaki in študenti svoj prihod prijavijo na recepciji dijaškega doma:


• vsak večer po 21. uri,
• v nedeljo ob prihodu v dijaški dom,
• čez teden ob prvem prihodu od doma.
Prijavo evidentiramo z identifikacijskim elektronskim čipom. Evidenco prihodov vodimo računalniško.

 


-Urnik življenja in dela v dijaškem domu


Do 7.00 vstajanje,
6.00 – 8.00 zajtrk, odhod v šolo,
7.30 – 8.30 osebna higiena, urejanje sob in enot,
8.30 – 11.30 obvezne učne ure,
11.30 – 16.00 kosilo, odhod v šolo,
15.30 – 18.30 obvezne učne ure,
18.30 – 20.00 večerja,
do 21.00 interesne in družabne dejavnosti.


 
-Obroki v domski jedilnici


Od ponedeljka do petka:
-zajtrk od 6. do 8. ure,
-kosilo od 11.30. do 15.30. ure,
-večerja od 18.30. do 20. ure (v petek praviloma ni večerje).


Dijaki, ki zaradi različnih dogovorjenih obveznosti ne pridejo pravočasno na večerjo, prevzamejo pri zajtrku ali kosilu kakovostni suhi obrok (lunch paket), na katerega se naročijo en dan prej.


Dijaki, ki v tem času ne morejo priti na zajtrk, kosilo ali večerjo in želijo hladen, suh obrok (zaradi spremembe urnika pouka, obvezne prakse, ekskurzije ipd.), o tem pravočasno, vsaj en dan prej, do 9.00 ure obvestijo vzgojitelja. Mesečna oskrbnina se zmanjša za stroške nabavne vrednosti živil za predvidene obroke prehrane za vse dni odsotnosti, če dijak ali starši napovedo odsotnost en delovni dan prej, do 9.00 ure zjutraj matičnemu vzgojitelju.

 


-Učne ure in čas učenja


Učne ure so obvezne za vse dijake in potekajo:
-dopoldne od 8.30. do 11.30. ure,
-popoldne od 15.30. do 18.30. ure.


V tem času je v domu zagotovljen mir. Zaradi različnih šolskih urnikov lahko dijaki v dogovoru z vzgojiteljem izbirajo stalno učno mesto in prilagajajo čas učnih ur.


Po 22.00 uri se lahko tiho učijo v učilnicah, v sobah pa le v soglasju z dežurnim vzgojiteljem in sostanovalci. Vzgojitelji vodijo evidenco prisotnosti dijakov na učnih urah, nudijo pomoč pri učenju, pri organizaciji učenja in organizaciji učne pomoči.

 


-Prostočasne interesne dejavnosti


Med 17.30 in 21.00 uro so organizirane različne dejavnosti za aktivno preživljanje prostega časa: sestanki vzgojnih skupin, enot, odborov, interesne dejavnosti, aktivnosti v zvezi s projekti, prireditvami in delavnicami, ki potekajo v skladu z letnim delovnim načrtom dijaškega doma, z letnim načrtom in s programom dela vzgojnih skupin ter s programom posameznih interesnih dejavnosti. Interesne dejavnosti po dogovoru lahko potekajo tudi v času učnih ur.

 


-Izhodi


Prost večerni izhod imajo vsi dijaki od 18.30. do 21.00 ure.


Podaljšan izhod do 22.45 dobijo enkrat tedensko dijaki višjih letnikov po predhodnem dogovoru z matičnim vzgojiteljem oziroma vzgojiteljem, ki ga nadomešča.


Za izhode po 22.45 uri, za katere lahko dva krat letno zaprosijo dijaki višjih letnikov, je potrebno vsaj en dan prej vložiti izključno pisno vlogo staršev in pridobiti dovoljenje matičnega vzgojitelja.


Ob petkih (za dijake s statusom tujca) in nedeljah je možen izhod le do 21.00 ure z dovoljenjem dežurnega vzgojitelja. Po 21.00 uri dijaki registrirajo prihod v dijaški dom z identifikacijskim čipom. Evidenco večernih izhodov računalniško vodijo vzgojitelji.

 

Nedeljski prihod naj bo zaradi zagotavljanja nočnega počitka in miru najpozneje do 21.00 ure.


Želimo si lepega obojestranskega sodelovanja, zato vas prosimo, da se terminov za izhode držite, saj jih bomo v nasprotnem primeru, izključno zaradi zagotavljanja varnosti pred pastmi, ki jih nudi nočno mestno življenje, (začasno) prepovedali.

 


-Večerni čas in preverjanje prisotnosti v domu


Med 21.00 in 22.00 uro dežurni vzgojitelji opravijo večerni pregled prisotnosti dijakov, zato morajo biti dijaki od 21.00 ure dalje v sobah, enotah, oziroma na učnem mestu v nadstropju, kjer so nastanjeni.

 


-Nočni čas


V nočnem času od 22.00 do 6.30 zjutraj je v dijaškem domu mir in tišina.

 

 

-Prinašanje in uživanje nedovoljenih substanc


Kajenje, prinašanje in uživanje alkohola ter drugih škodljivih substanc v dijaškem domu in njegovi okolici ni dovoljeno.

 

 

-Sobna pravila


Vsi stanovalci sobe imajo enake pravice in dolžnosti. Za urejenost, higieno in prijetno bivanje v sobi poskrbijo dijaki sami. Higieno in urejenost sobe in enote dnevno spremljajo vzgojitelji.
Obveznost čiščenja in pospravljanja je enakovredno razdeljena na vse stanovalce sobe v skladu z razporedom ali dogovorom. V sobi so dijaki v copatih, ostala obutev je shranjena v garderobni omari za čevlje v enoti ali v pritličju dijaškega doma. Dijaki in študenti okna v sobah zaradi varnosti odpirajo le na nagib. Stanovalci so zadolženi za domski inventar v sobi. V primeru namerno povzročene škode so povzročitelji škode dolžni poravnati stroške popravila oziroma prenove. Plakate in fotografije dijaki lahko lepijo na pripravljene površine v dogovoru z vzgojiteljem. Računalnik, mobilni telefon, CD predvajalnik ali radio dijaki/študenti uporabljajo do 22.00 ure (zvok je naravnan na sobno jakost), oziroma po dogovoru z dežurnim vzgojiteljem. Dijaki, ki uporabljajo lastne prenosne računalnike predhodno skupaj s starši izpolnijo obrazec (Dogovor o uporabi prenosnega računalnika) ter izpolnjen in podpisan obrazec izročijo matičnemu vzgojitelju.

 

Obiskovanje in spanje v sobah nasprotnega spola ni dovoljeno.


Uporaba grelnih naprav, kuhalnikov, sveč in električnih podaljškov ni dovoljena.

 


-Dežurstvo dijakov


Dežurstvo dijakov zajema obveznosti v sobi, vzgojni skupini in na nivoju doma.


Naloge, ki jih opravljajo dijaki:

  • v sobi: pospravljanje postelje, dnevno čiščenje in urejanje, odnašanje smeti, prijavljanje morebitnih poškodb in okvar, zapiranje oken v času daljše odsotnosti;

 

  • v enoti: čiščenje skupnih prostorov enote, odnašanje smeti, opozarjanje na okvare, poškodbe,

 

  • na nivoju doma: dežurstvo v recepciji in pritličju dijaškega doma, čiščenje okolice, sodelovanje pri pripravi prostorov za domske prireditve in aktivnosti.

 

-Obiski v dijaškem domu


Obiski v jedilnici in po sobah dijakov in študentov praviloma niso dovoljeni, razen v primeru družine in inštrukcij ter po dogovoru z vzgojitelji. Obiskovalce evidentiramo na recepciji. Evidenca zunanjih obiskovalcev je na recepciji, obisk potrdi tudi dežurni vzgojitelj.
 

 


IZ PRAVILNIKA O BIVANJU V DIJAŠKIH DOMOVIH


Dolžnosti dijakov (28. člen) v času bivanja v dijaškem domu so:


1. da upoštevajo določila tega pravilnika in domska pravila,


2. da redno in pravočasno obiskujejo učne ure in druge oblike organiziranega dela v skladu z domskimi pravili,


3. da redno in pravočasno opravljajo svoje obveznosti, določene z domskimi pravili,


4. da dijakov in delavcev dijaškega doma ne ovirajo in ne motijo pri delu,


5. da ravnajo v skladu z navodili in odločitvami vzgojiteljev in drugih pristojnih organov dijaškega doma,


6. da skrbijo za lastno zdravje in varnost in ne ogrožajo zdravja in varnosti ter telesne in duševne integritete drugih,


7. da upoštevajo navodila in pravila za zagotavljanje požarne varnosti in zdravja pri dejavnostih, pri katerih sodelujejo,


8. da pri svojem ravnanju upoštevajo predpise, medsebojne pravice in obveznosti ter spoštujejo splošna pravila vedenja in civilizacijske vrednote,


9. da se spoštljivo vedejo do dijakov, delavcev doma in drugih oseb,


10. da skrbijo za urejenost in snažnost sobe, dijaškega doma in domskega okolja ter


11. da sooblikujejo ugled dijaškega doma in okolja, v katerem bivajo.

 


Prepovedi (29. člen)


V domu je prepovedano:


1. nasilno (verbalno, psihično, fizično, ekonomsko, spolno) vedenje,


2. izvajanje nasilnih načinov uvajanja novincev v dijaški dom,


3. prinašanje, posedovanje, ponujanje, prodajanje, omogočanje uživanje alkohola ali drugih drog; 

 

4. kajenje,


5. prihajanje in prisotnost pod vplivom alkohola ali drugih drog,

 

6. obiskovanje in spanje v sobah nasprotnega spola,


7. prinašanje, posedovanje in uporaba predmetov in sredstev, ki lahko ogrožajo varnost in zdravje ljudi in premoženja,


8. ogrožanje varnosti in zdravja drugih in svojega,


9. ogrožanje življenja živali in rastlin,


10. onesnaževanje oziroma uničevanje žive in nežive narave in


11. kakršnakoli druga dejanja oziroma opustitve, ki povzročajo škodo dijaku ali drugim, oziroma ogrožajo ljudi, naravo, okolje, stvari in premoženje.

  


Postopki vzgojnega ukrepanja - kršitve (30. člen)


Dijaku se lahko izreče opomin ali ukor zaradi naslednjih kršitev:


– neprimeren odnos do dijakov, delavcev doma in drugih,


– neprimeren odnos do domskega in drugega premoženja,


– neupoštevanje predpisov in domskih pravil

 

Vzgojni ukrepi so: opomin, ukor in izključitev iz doma. V Dijaškem domu Poljane naštetih administrativnih ukrepov praviloma ne uporabljamo. V primeru kršitev se z dijaki pogovorimo ter izberemo enega od alternativnih vzgojnih ukrepov (AVU) in sicer: pobotanje oziroma poravnava konflikta, poprava škodljivih posledic ravnanja dijaka, izvršitev nekega neobveznega dela oziroma naloge.

 

Dijaški dom Poljane, avgust 2019


Komentarji

Vam je zgornja objava všeč? Bi nam radi še kaj povedali? Morda pohvalili? Oddajte svoj komentar!

Ta stran je prilagojena za mobilne naprave.