Pismo staršem januar 2019


Spoštovani starši,

mesec januar v srednjih šolah zaznamuje konec prvega ocenjevalnega obdobja (15.1.2019). Dijaki in dijakinje v šolah pridobivajo še zadnje ocene za prvo ocenjevalno obdobje. Strokovni delavci dijaškega doma veliko pozornosti namenjajo spremljanju učnega uspeha dijakov ter organiziranju dodatne učne pomoči za tiste dijake, ki so učno manj uspešni in potrebujejo pomoč. Vse starše vabimo, da ste v rednem stiku z vzgojitelji, da v času ob koncu prvega ocenjevalnega z vzgojitelji in dijaki odkrijete področja, kjer je mogoče učni uspeh še izboljšati.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je dne, 10.12.2018 izdalo SKLEP (št. 6036-231/2018/1) o izhodiščni ceni oskrbnine v dijaških domovih za leto 2019. Izhodiščna cena oskrbnine za dijake v dijaških domovih za leto 2019 znaša 220,00 EUR. Prav tako je  Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport dne, 13.12.2018 izdalo SKLEP (št. 6036-232/2018/1) o sofinanciranju plačil staršev, ki imajo v dijaškem domu hkrati vključenega več kot enega otroka v letu 2019. Izhodiščna cena in višina subvencije v letu 2019 ostajata nespremenjeni. Sklepa MIZŠ sta objavljena na naši spletni strani.

V mesecu januarju bomo poleg rednih interesnih dejavnostih in projektov, ki potekajo celo šolsko leto v okviru projekta Zdrav dom konec meseca januarja en dan dejavnosti posvetili zdravemu načinu življenja. Vsebine Zdravega dneva bomo podredili dejavnostim, ki pomembno prispevajo k razvoju pozitivnega odnosa do zdravja in zdravega načina preživljanja prostega časa. V organizacijo zdravega dneva se bodo vključili vsi strokovni in kuhinjski delavci doma. Večina dejavnost bo potekala v popoldanskem in večernem času, da se bo vsak dijak lahko udeležil vsaj ene dejavnosti. Tudi prehrano za ta dva dneva bomo posebno skrbno načrtovali ter poskušali jedilnik še bolj prilagoditi smernicam zdravega načina prehranjevanja. Ponudbo prehrane bomo obogatili z dodatnim sadjem ter nesladkanimi pijačami.

Lepo vas pozdravljamo!

mag. Borut Zidar, ravnateljKomentarji

Vam je zgornja objava všeč? Bi nam radi še kaj povedali? Morda pohvalili? Oddajte svoj komentar!

Ta stran je prilagojena za mobilne naprave.