Pismo staršem november 2018


Spoštovani starši!

V teh dneh smo zaključili s sanacijskimi deli v Dijaškem domu Poljane. Zaradi zamud s strani izvajalcev del se je sanacija (oz. manjši popravki) zavlekla preko prvotno zastavljenih in dodatnih rokov. Ponovljen kvalitetni pregled izvedenih del in odprave napak bo izveden jutri: v petek, 9.11.2018. Od tega dne dalje bomo začeli koristiti prav vse prostore dijaškega doma, ki so bili v času gradbišča zaprti. V uporabo kot zadnje prevzemamo pisarne vzgojiteljev, knjižnico, prostor za vadbo glasbenikov v kleti, preostale sanitarije. V knjižnici bodo dijakom na voljo novi računalniki, ki smo jih kupili v okviru projekta sio-2020 (Arnes).

Vsem dijakom in staršem se zahvaljujemo za potrpežljivost v času izvajanja del. V tem letu se je skupaj prenovilo kar 44 (večinoma velikih) sanitarij, 80% vseh vertikalnih vej kanalizacij in streha v celoti. Veseli smo vseh novih pridobitev, saj bistveno pripomorejo h kvalitetnemu bivanju v dijaškem domu.
    
V mesecu novembru vzgojitelji pripravljajo za dijake celo vrsto delavnic za sproščanje, delavnice v okviru dejavnosti DDP in druge oblike druženja za dijake. V preteklem mesecu je bil izveden tečaj cestno prometnih predpisov ter tečaj prve pomoči. Dijake spodbujamo, da se poleg učnih aktivnosti v času učnih ur vključujejo tudi v aktivno preživljanje prostega časa v dijaškem domu. Naši dijaki so vključeni v med-domsko ligo namiznega tenisa. V mesecu oktobru smo imeli kulturno prireditev »Spoznavni večer in sprejem novincev v domsko skupnost«, animacijo za noč čarovnic. Tudi v tem letu izvajamo projekt Šola ambasador evropskega parlamenta, v okviru katerega se bodo v mesecu decembru naši dijaki in mentorica nagradno udeležili simulacije evropskega parlamenta v Strasbourgu v Franciji. Izlet je nagrada dijakom, ki so bili prejšnje šolsko leto aktivni v projektu in ga v celoti financira Pisarna EU parlamenta v Ljubljani.

Ta mesec bomo pedagoški delavci dijaškega doma posebno pozornost namenili spremljanju učnih aktivnosti in učni uspešnosti naših dijakov, motiviranju za redno učenje med učnimi urami ter organizaciji različnih oblik učne pomoči za dijake. Starše ob tej priložnosti vabim, da ste v rednem kontaktu z vzgojitelji vaših otrok.

V Dijaškem domu Poljane že osemnajsto leto deluje domski sklad, ki je bil ustanovljen z namenom zbiranja sredstev za sofinanciranje nadstandardne domske ponudbe namenjene dijakom, ki je povezana z delom interesnih dejavnosti, projektnim delom, organiziranjem prireditev in delavnic za dijake, izvedbo domskih prireditev ter nakupom opreme za dvig standarda bivanja dijakov. Vir sredstev domskega sklada so prispevki dijakov, študentov, staršev, donatorjev in sponzorjev. Z novelo zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (čl. 41) so skladi za sofinanciranje nadstandardne ponudbe obvezni. Upravni odbor domskega sklada je v mesecu oktobru 2018 potrdil višino prvega obroka domskega sklada v višini 12 €. Člani upravnega odbora domskega sklada so obravnavali in potrdili naslednji predlog okvirnega finančnega načrta za šolsko leto 2018/19:  

PREDLOG OKVIRNEGA FINANČNEGA NAČRTA PORABE DOMSKEGA SKLADA  
V ŠOLSKEM LETU 2018/19
1. INTERESNE DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE    ODHODKI
material za interesne dejavnosti (material za likovno dejavnost, nakup opreme za športne dejavnosti...)    
domske prireditve (dekoracije, cvetje…)    
nagrade za dijake    
udeležba dijakov na Domijadi    
SKUPAJ    2.300,00 €
2. PREDAVANJA IN DELAVNICE - plačila zunanjim sodelavcem    
SKUPAJ    1.400,00 €
3. DVIG STANDARDA BIVANJA IN DELA DIJAKOV V DOMU    
SKUPAJ    300,00 €
SKUPAJ PORABA    4.000,00 €

Da bomo lahko izvedli vse načrtovane aktivnosti za dijake predlagamo prispevek v višini 36 € na posameznega dijaka. Višina prispevka v letošnjem šolskem letu je enaka kot v lanskem letu. Zaželene so vaše pobude, predlogi in komentarji. Obvestilu prilagamo položnico v višini 12 €, odločitev ali jo boste plačali ali ne, je vaša.  

Veselimo se sodelovanja z vami in vas lepo pozdravljamo!
ravnatelj mag. Borut ZidarKomentarji

Vam je zgornja objava všeč? Bi nam radi še kaj povedali? Morda pohvalili? Oddajte svoj komentar!

Ta stran je prilagojena za mobilne naprave.