Pismo staršem september 2018

Spoštovani starši,

vstopili smo v novo šolsko leto 2018/2019 in v Dijaški dom Poljane so se po počitnicah že vselili dijaki in dijakinje. Vsi zaposleni se bomo po najboljših močeh potrudili, da se bodo v našem dijaškem domu vsi dijaki dobro počutili in da bodo v prijetnem, ustvarjalnem in delovnem duhu uspešno preživljali svoje srednješolske dni.  

V Dijaškem domu Poljane trenutno potekajo zaključna dela obnove vertikalnih vej kanalizacije in sanitarnih prostorov s kopalnicami (vertikala 1, 2 in 4) in sanacija strehe Dijaškega doma Poljane. Nekaj sanitarnih prostorov dijakom še vedno ni na voljo, zato so dijakom na voljo nadomestne sanitarije. V sredo 19.9.2018 bodo v uporabo predani sanitarni prostori (enota 4-4, 3-4 in 2-4) v nadstropjih, ki so namenjeni dijakom. Teden kasneje pa še sanitarije v enoti 1-4. Takrat se nam bo za dijake in dijakinje sprostilo nekaj prostih mest še v hodnikih, ki jih trenutno ne uporabljamo. V prvi polovici oktobra se bo zaključila sanacija vseh sanitarij tudi v pritličju in v kleti. Takrat bomo imeli kar 80% vseh vodovodnih napeljav in kopalnic v celotni stavbi povsem novih in sodobno opremljenih, kar bo pomenilo velik prispevek h kakovosti bivanja v Dijaškem domu Poljane. V času izvajanja del veljajo posamezne omejitve gibanja in uporabe ustaljenih poti in prostorov, saj je le tako mogoče zagotoviti ustrezen nivo varnosti ter tako preprečiti morebitne nezgode in poškodbe stanovalcev in uporabnikov prostorov doma. Varnost je naša glavna prioriteta. Vsa dela se izvajajo v dopoldanskem času, ko je večina dijakov v šolah. Ob 16. uri se dela zaključijo, ker se takrat začnejo obvezne učne ure za vse dijake in v dijaškem domu zagotavljamo mir za učenje.
Vsem dijakom in staršem se zahvaljujejo za razumevanje in potrpežljivost v času izvajanja sanacijskih del. Prepričani smo, da bo po končani sanaciji kakovost bivanja v dijaškem domu občutno izboljšana.

Prve dni meseca septembra so vzgojitelji v vzgojnih skupinah pozornost namenili urejanju namestitev in dokumentacije ter spoznavanju novega okolja. Po začetni pripravi na novo šolsko leto in spoznavanju novega okolja dijaškega doma imajo od 10.9.2018 vsi dijaki in dijakinje obvezne učne ure. Eden od ključnih ciljev dijaškega doma je uspešnost dijakov: učne aktivnosti med učnimi urami so prvi korak k pridobivanju občutka za obveznosti, ki jih prinaša življenje. Urnik učnih ur dijakov in dijakinj, ki obiskujejo glasbene šole, so aktivni športniki ali imajo druge izven-šolske aktivnosti, se oblikuje individualno v dogovoru z matičnim vzgojiteljem.
Svetujemo, da z dijaki in dijakinjami preberete Vodnik za dijake in starše za šolsko leto 2018/2019, ki je dostopen na spletni strani dijaškega doma https://www.dijaskidom-poljane.si/182/vodnik-2018-19.html.

V tem mesecu bomo dijakom predstavili vse načrtovane prireditve, interesne dejavnosti in projekte, ki bodo v tem šolskem letu potekali v našem domu. Sestala se bo tudi dijaška skupnost. Odprti smo za vse predloge dijakov in staršev.

Višina oskrbnine v šolskem letu 2018/2019  za mesec dni bivanja v dijaškem domu znaša 220€. Višina oskrbnine je enotna za vse dijaške domove v Sloveniji. S sklepom jo določi ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Pri plačevanju oskrbnine se lahko starši odločite za direktno bremenitev SEPA (soglasje vam pošiljamo v prilogi).

Na podlagi 81. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur.l. RS, št. 16/07) je možno uveljavljati pravico do subvencije za plačilo bivanja oskrbnine v dijaškem domu. Do subvencije je upravičen tisti starš oz. skrbnik, ki je kot podpisnik pogodbe o bivanju zavezan plačevati oskrbnino za dva ali več otrok, ki sočasno bivajo v istem ali drugem dijaškem domu. Na spletnih straneh ministrstva za izobraževanje, znanost in šport je dostopen obrazec – vloga za subvencijo. Izpolnjeno vlogo pošljete ali prinesite v dijaški dom. Za vse dodatne informacije se obrnite na vzgojitelje oziroma tajništvo dijaškega doma na tel. (01) 300 31 32.

Vse starše vabimo, da ste med šolskim letom redno v neposrednem stiku z matičnimi vzgojitelji vaših otrok. Načine komunikacije so vam vzgojitelji predstavili že na uvodnem sestanku, vse pomembne informacije kontaktov z dijaškim domom pa so objavljene na naši spletni strani (http://www.dijaskidom-poljane.si/30/pedagoski-team.html). Veselimo se sodelovanja z vami.  

Lepo vas pozdravljam,                                                                            

ravnatelj
mag. Borut ZidarKomentarji

Vam je zgornja objava všeč? Bi nam radi še kaj povedali? Morda pohvalili? Oddajte svoj komentar!

Ta stran je prilagojena za mobilne naprave.