Zdrav dom

Zdrav dom

V tem šolskem letu nadaljujemo z že preizkušenimi aktivnostmi v okviru projekta Zdrav dom.

 

Cilj projekta je osveščanje o zdravem načinu življenja, utrjevanju dobre prakse aktivnega preživljanja prostega časa in utrjevanju dobrih medsebojnih odnosov. Iz preteklih let imamo dobre izkušnje z izvedenimi delavnicami, predavanji, zbiralnimi akcijami in prireditvami, saj so pri dijakinjah dosegle dober odziv in obiskanost.

 

Projekt vodi Irena Šuc Hribar (email: irena.suc-hribar@guest.arnes.si) v sodelovanju s člani projektnega tima, pedagoškimi sodelavci ter dijakinjami. O vseh načrtovanih aktivnostih v okviru projekta vas bomo obveščali na tem mestu. Veselimo se tudi vaših predlogov in pobud za sodelovanje.

Zdrav duh v zdravem, telesu


Zdrav način življenje tudi v Dijaškem domu Poljane