Pismo staršem

Pismo staršem

Spoštovani starši,

za nami je prvi mesec novega šolskega leta. Dobro in ustvarjalno učenje in priprava za šolo je osnova za učno uspešnost dijakov. Osrednje popoldansko delo dijakov v dijaškem domu so aktivnosti na učnih urah, ki jih že od začetka septembra spremljajo vzgojitelji. Upam, da ste po začetku šolskega leta že vsi starši bili v stiku v vzgojitelji svojih otrok. Neposreden stik staršev tako z vzgojiteljem v dijaškem domu kot učiteljem v šoli lahko zelo veliko pripomore k uspešnosti vaših otrok v šoli in njihovem soočanju z vsakodnevnimi izzivi, ki jih prinaša življenje mladostnika.

Od prvega oktobra imamo v Dijaškem domu Poljane šesto vzgojno skupino in novega vzgojitelja. Njegove kontaktne podatke najdete v aktualiziranem vodniku za dijake in starše in med kontaktnimi podatki vzgojiteljev na spletni strani dijaškega doma. Vzgojitelj šeste vzgojne skupine bo imel v začetku novembra roditeljski sestanek za starše dijakov svoje vzgojne skupine, do takrat pa ga lahko kontaktirate po e-mailu ali telefonu v času govorilnih ur. Na roditeljskem sestanku bo izbran tudi predstavnik staršev šeste vzgojne skupine, ki bo sodeloval na sejah sveta staršev. Svet staršev se je v tem šolskem letu že sestal konec meseca septembra.

Novost v mesecu oktobru je tudi telefon dežurnega vzgojitelja. Ker v določenih urah dneva vzgojitelji niso v zbornici ali pisarnah, ampak izvajajo drugo delo po hiši, lahko po novem od ponedeljka do četrtka med 7. in 12. uro dopoldan in med 19. in 23. uro zvečer dežurnega vzgojitelja neposredno dobite na telefon št. 070 666 564. Dodatno telefonsko številko smo uvedli, da olajšamo kontakt med starši in vzgojitelji.

V mesecu oktobru smo že začeli interesnimi dejavnostmi in učno pomočjo za posamezne predmete. Interesne dejavnosti so navedene na spletni stani. V tem šolskem letu smo jih obogatili predvsem s ponudbo športnih aktivnosti. Prav tako smo že začeli s športnimi tekmovanji na med-domski ravni. Konec meseca oktobra bodo trije naši dijaki in mentorica projekta Šola ambasadorka evropskega parlamenta obiskali Strasbourg ter se udeležili Evrošole v Evropskem parlamentu. Naša želja je, da se vsak dijak našega dijaškega doma vključi v vsaj eno interesno dejavnost.
Lepo vas pozdravljam,
ravnatelj mag. Borut Zidar
 

Oktober 2017